Menu

LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - konsolidované znění učinné od 1.9.2016 do 31.12.2016.

Dokumenty k zveřejnění