Menu

Speciálně-pedagogické služby

Diagnostické:

 • posouzení schopností potřebných k nácviku čtení a psaní u dětí s rizikem poruch učení
 • posouzení grafomotorického vývoje

 • diagnostika poruch učení

 • depistáže dětí v MŠ a žáků 1. a 2. tříd ZŠ s rizikem poruch učení

 

Poradenské:  

 • poskytování odborné pomoci při řešení vzdělávacích problémů dítěte
 • konzultace pro rodiče u dětí s dg. poruchy učení nebo zdravotního znevýhodnění

 

Přednášky a besedy:

 • besedy pro učitele ZŠ a SŠ, např. na téma poruchy učení a chování

 • semináře pro dyslektické asistenty

   

Programy a reedukace:

 • individuální náprava SVPU s využitím počítačových programů 
 • individuální logopedická péče u dětí s lehčími vadami řeči (dyslálie)

 • trojhranný program jako součást reedukace grafomotorických obtíží