Menu

Psychologické služby

Diagnostické:

 • posouzení školní zralosti

 • posouzení laterality

 • diagnostika rozumových schopností, osobnostní charakteristiky

 • diagnostika výukových a výchovných obtíží

 • diagnostika dětí s mimořádným nadáním

 

Poradenské:

 • poskytování odborné pomoci při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dítěte

 • poradenský servis pro děti, rodiče a pedagogické pracovníky (poskytování odborné pomoci při aktuálních osobních, školních a dalších problémech dítěte)

 • metodická podpora výchovných poradců, popř. dalších pedagogů

 

Přednášky a besedy:

 • besedy pro rodiče předškoláků, např. na téma školní zralosti

 • besedy pro učitele ZŠ a SŠ, např. na téma poruchy učení a chování

 • semináře pro výchovné poradce