Menu

Speciálně-pedagogické služby

Diagnostické:

  • posouzení schopností potřebných k nácviku čtení a psaní u dětí s rizikem poruch učení

  • posouzení grafomotorického vývoje

  • diagnostika poruch učení

  • depistáže dětí v MŠ a žáků 1. a 2. tříd ZŠ s rizikem poruch učení

Poradenské:

  • poskytování odborné pomoci při řešení vzdělávacích problémů dítěte

  • konzultace pro rodiče u dětí s dg. poruchy učení nebo zdravotního znevýhodnění

  • metodická pomoc pro učitele, dyslektické asistenty

Přednášky a besedy:

  • besedy pro učitele ZŠ a SŠ, např. na téma poruchy učení a chování

  • semináře pro dyslektické asistenty

Programy a reedukace: