Menu

Nejčastější dotazy

V MŠ a u zápisu doporučili synovi vyšetření v poradně pro posouzení školní zralosti, přestože syn počítá, umí písmenka, do školy se těší. Můžete mi poradit, jak mám postupovat?

Je třeba rozlišit školní zralost a školní připravenost dítěte.

Školní zralost se týká oblastí, které jsou pro úspěšné zvládnutí do školy nejpodstatnější. Jedná se o oblasti:

  1. grafomotoriky - jaký má dítě úchop tužky, jak zvládá napodobovat jednoduché i složitější tvary, celková uvolněnost ruky
  2. pracovně – volní – jak dlouho se dítě dokáže soustředit na pracovní činnost, zda u této činnosti usedí v klidu, dokáže jít přes překážky (tzn. pokud je pro něho úkol subjektivně obtížný, přesto se snaží o jeho splnění)
  3. emočně-sociální – zda dítě zvládne odpoutání od matky, dokáže samostatně pracovat, rozhodovat se v běžných situacích, jak zvládá neúspěch, jak se začleňuje do vrstevnického kolektivu, respektuje autoritu
  4. percepční funkce – zraková diferenciace, sluchová analýza a syntéza, což jsou oblasti podstatné pro nácvik čtení a psaní

    Aktuální informace týkající se zápisů do 1. ročníků ZŠ naleznete na našich stránkách – Aktuality – Informace pro rodiče předškoláků

Školní připravenost se týká oblastí, které popisujete, tedy celkového přehledu dítěte, jeho motivace, případně intelektu. Tyto stránky jsou také velmi důležité, nicméně pro 1. třídu jsou podstatnější právě výše uvedené oblasti, které více souvisí s klasickým dozráváním. Kvalitní intelekt například dítě využije až ve vyšších ročnících.

Kde mohu získat aktuální informace ohledně konání maturitní zkoušky?

Podrobné informace naleznete na stránkách www.novamaturita.cz, bližší informace k maturitě žáků se spec. vzdělávacími potřebami jsou k dispozici na odkazu Maturita bez handicapu.

Syn má již na základní škole diagnostikovanou dyslexii. Jak má postupovat, pokud chce využít možnost uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky?

Doporučujeme, aby se žák seznámil s existujícími možnostmi na výše uvedené www stránce. Po poradě nejlépe s třídním učitelem by měl žák navštívit příslušné školské poradenské zařízení. V případě specifických poruch učení se jedná o pedagogicko-psychologickou poradnu, kde požádá o příslušné doporučení. Nezbytným podkladem pro jeho zpracování je vyjádření vyučujících dané školy.