Menu

GDPR

Hlavními cíli ochrany osobních údajů jsou:

 • Zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
 • Zajištění práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
 • Udržování trvalého souladu s požadavky GDPR.
 • Udržování souladu s dalšími právními a technickými požadavky stanovenými platnými souvisejícími právními předpisy a technickými normami.
 • Zajistit schopnost předcházet a zvládat nežádoucí události.
 • Prosazení odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování ochrany osobních údajů.
 • Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.
 • Odpovědný pracovník za ochranu osobních údajů (GDPR) pro KPPP a ZDVPP je Mgr. Michaela Pelajová

Zákonnost zpracování osobních údajů

U příspěvkové organizace KPPP a ZDVPP Zlín jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

 1. Zajištění vzdělávání
      další vzdělávání pedagogických pracovníků
 2. Zajištění služeb
      poskytování poradenských služeb v ŠPZ,
      ubytování cizích osob za úplatu,
  3. Zajištění interních procesů a provozu organizace
      výběrová řízení na zaměstnance,
      pracovněprávní a mzdová agenda,
      evidence úrazů,
      ochrana majetku a osob,
      prezentace příspěvkové organizace,
      vedení účetnictví příspěvkové organizace,
      smlouvy a objednávky služeb