Menu

Nabídka přednášek a besed

Seznam nabízených přednášek, besed a programů pro školní metodiky prevence, třídy:

 

 

Ing. Jan Plšek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 730 185 260 

Programy jsou realizovány ZDARMA.
Programy jsou určeny pro jeden třídní kolektiv.
Během programu je vyžadována přítomnost pedagoga (nejlépe třídního učitele).

Zdravý životní styl    
Kouřit?  ZŠ (4. – 9. tř.)  2 hod.
nebezpečí spojená s kouření    
Pít alkohol?  ZŠ (5. – 9. tř.)  2 hod.
nebezpečí spojená s konzumací alkoholu    
Závislost: kde se stala chyba?  ZŠ (5. – 9. tř.)  2 hod.
nebezpečí vzniku závislosti (jak a na čem může vzniknout)    
Kult těla ZŠ – SŠ (6. tř. – 2. roč.)  2 hod.
falešný ideál krásy - poruchy příjmu potravy, sebepřijetí aj.    
Emoce nejsou nemoce ZŠ (4. – 6. tř.) 2 hod.
základy toho, jak poznat a zvládat své emoce.    
     
Zdravé vztahy v třídním kolektivu i mimo něj    
Moje třída ZŠ (2. – 4. tř.)  3 x 2/3 hod.
tři navazující programy zaměřené na vybudování zdravých vztahů v třídních
kolektivech
   
1. Nový spolužák - nastavení pravidel vzájemného chování    
2. Annabell Bunny - základy a zásady slušného chování    
3. Stavebnice SEVA - naše rozdílnost je v pořádku    
Klíče otevírající svět ZŠ (2. – 4. tř.) 2 hod.
základy a zásady slušného chování    
Parta * přátelství I.: Kamarádství ZŠ (5. – 7. tř.)  2 hod.
jak si najít a udržet skutečné kamarády    
Parta * přátelství II.: Přátelství ZŠ (7. – 9. tř.)  2 hod.
jak si najít a udržet opravdové přátele    
Parta * přátelství III. – Pád do ticha ZŠ a SŠ (8. tř. – 2. roč.)  2 hod.
cena skutečného přátelství (navázáni na jednom laně)    
     
Dospívání * Puberta * Zodpovědnost    
Žalostné zpívání o dospívání ZŠ (7. – 9. tř.)  2 hod.
18. rok = plnoletost, nikoli dospělost, zralost a zodpovědnost    
Zač utrácíš svůj život? ZŠ – SŠ (8. tř. – 2. roč.)  2 hod.
hledání smyslu života, životních hodnot, postojů a názorů    
     
Virtuální realita    
On-line ZOO ZŠ (2. – 4. tř)  2 hod
základy a zásady bezpečného chování na internetu    
Rizika virtuálního světa ZŠ (5. – 9. tř)  2 hod
reálný versus virtuální svět a jeho nebezpečí    
Gaming: Kdo si hraje, nezlobí? ZŠ (5. – 9. tř)  2 hod
problematika hraní digitálních her    
Sexting / kybergrooming: Na hory ZŠ (6. – 9. tř.)  2 hod.
sexuální rizika v kyberprostoru    
Youtubering: You Troobo! ZŠ (6. – 9. tř.)  2 hod.
youtuberem snadno a rychle, ale hlavně za každou cenu    
Sociální sítě: V pasti sítí ZŠ (5. – 9. tř.)  2 hod.
 jak se nezamotat do sítě sociálních sítí    
Netolismus: Mám / Má mě TO pod kontrolou? ZŠ (7. – 9. tř.)  2 hod.
nebezpečí závislosti na virtuálních drogách    
HOAX / fake news: Nežer vše i s navijákem ZŠ (5. – 9. tř.)  2 hod.
jak moc a jak snadno jsme vydáni napospas internetovým „pravdám“    
     
Enter to alien zone * Partnerství * Vztahy * HIV/AIDS    
Partnerství * Vztahy I. ZŠ (7. – 8. tř.)  2 hod.
muži x ženy, jak najít tu pravou/toho pravého?    
Partnerství * Vztahy II. ZŠ (8. – 9. tř.)  2 hod.
láska x zamilovanost, vztahy    
Sex * AIDS * Vztahy SŠ (1. – 2. roč.)  2 hod.
o zodpovědném přístupu k sobě, okolí, životu i sexu    
     
ŠOA * holocaust * Rasismus    
Očima dítěte ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
netradiční způsob přiblížení holocaustu prostřednictvím deníku vsetínské rodačky Ilse Eichnerové    
Rasismus * xenofobie * diskriminace ZŠ (6. – 9. tř)  2 hod.
problematika diskriminace, xenofobie a rasismu na vlastní kůži    
     
Jeden svět na školách   www.jsns.cz    
Jako motýl ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
problematika soužití s osobami s postižením a těmi, kdo jsou „jiní“    
Farídulláh má dnes volno ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
problematika dětské práce, Fair trade apod.    
Děti ze stanice Leningradská ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 / 3 hod.
o dětech, které opustily své domovy a žijí na a pod ulicemi Moskvy a Kyjeva    
Férová móda ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
co vše je skryto za výrobou oblečení    
     
Otevři oči * Otevři srdce    
„Díky cestování člověk pochopí, jak malé jsou ve skutečnosti jeho problémy…“    
-besedy zaměřené na životní úroveň za hranicemi evropského standardu    
-vhodné jako „mapovací“ besedy pro třídní kolektivy, kde je podezření na nezdravé vztahy mezi žáky    
     
Otevři oči * Otevři srdce – Ukrajina: žijí v kanálech jen krysy?    
o zemi i o životě dětských gangů na a pod ulicemi ukrajinského Kyjeva    
Otevři oči * Otevři srdce – Nepál    
Nepál tu není, abys jej měnil. Nepál tu je, aby změnil tebe.    
Otevři oči * Otevři srdce – Indie    
Severní Indie – Ladakh    

 

Mgr. Bronislava Šišková    

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 739 684 145

Programy jsou realizovány ZDARMA.

Podmínkou účasti žáka na preventivním programu je mít zákonným zástupcem podepsaný INFORMOVANÝ SOUHLAS.

               
VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ A MŠ      
Zdravý životní styl      
Zdravý životní styl (MŠ)   45 min
Obsah: prevence kouření, pohyb, zdravá strava atd.    
Zdravý životní styl (1. - 2. ročník ZŠ)   45 min
Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, atd.    
Zdravý životní styl (3. – 4. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, zdravý vztah ke svému tělu, atd.    
Zdravý životní styl (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: závislosti, prevence kouření, zdraví X nemoc, dobrý vztah ke svému tělu, atd.    
Mezi nimi (práce s filmem) (8. – 9. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: problematika HIV / AIDS, uvědomění si rizika nákazy, zodpovědný přístup atd.    
     
Virtuální svět    
ONLINE ZOO (2. - 3. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: seznámení se základními pravidly bezpečného chování na internetu pomocí příběhu, rizika spojená s používáním internetu atd.    
Nástrahy v kyberprostoru (4. – 5. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: zásady bezpečného chování na internetu, rizika sociálních sítí, rizika seznamování na internetu, sexting, kybergrooming, challenge, atd.    
Nástrahy v kyberprostoru (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: sociální sítě, seznamování na internetu, sexting, kybergrooming, challenge, atd.    
     
Zdravé vztahy v třídním kolektivu    
Naše třída – naše parta (4. – 6. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima,
uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu, atd.
   
     
Práce s emocemi    
Jak motýl (práce s filmem) (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min
Obsah: uvědomění si, v čem je svět lidí s postižením odlišný od světa zdravých a v čem jsou si
oba světy podobné, výchova k empatii, toleranci, atd.
   
     
SELEKTIVNÍ PREVENCE PRO ZŠ    
Vztahová témata (špatné třídní klima, projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana)    
Obsah: zmapování vztahů ve třídě, následná práce se vztahy a sociálním klimatem třídy.    

 

Mgr. Gabriela Šťastová

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737 465 130

Programy jsou realizovány ZDARMA.

Podmínkou účasti žáka na preventivním programu je mít zákonným zástupcem podepsaný INFORMOVANÝ SOUHLAS.

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO MŠ a ZŠ                
 Zdravý životní styl  
 Zdravý životní styl (MŠ) 45 min 
 Obsah: prevence kouření, pohyb, zdravá strava atd.  
 Zdravý životní styl (1. - 2. ročník ZŠ) 45 min
 Obsah: prevence kouření, pohyb, zdravá strava atd.  
 Zdravý životní styl (3. – 4. ročník ZŠ) 90 min
 Obsah: prevence kouření, pohyb, zdravá strava, zdravý vztah ke svému tělu atd.  
 Zdravý životní styl (6. – 9. ročník ZŠ) 90 min
 Obsah: závislosti, prevence kouření, zdraví X nemoc, dobrý vztah ke svému tělu, atd.  
 Mezi nimi (práce s filmem) (8. – 9. ročník ZŠ) 90 min
 Obsah: problematika HIV / AIDS, uvědomění si rizika nákazy, zodpovědný přístup atd.  
   
Virtuální svět  
 ONLINE ZOO (2. – 3. ročník ZŠ) 90 min
 Obsah: seznámení se základními pravidly bezpečného chování na internetu pomocí příběhu, možná rizika související s používáním internetu, atd.  
 Nástrahy v kyberprostoru (4. – 5. ročník ZŠ) 90 min
 Obsah: zásady bezpečného chování na internetu, rizika sociálních sítí, rizika seznamování na internetu, sexting,
 kybergrooming, challenge, atd.
 
 Nástrahy v kyberprostoru (NA HORY) (6. – 9. ročník ZŠ)  
 Obsah: bezpečné chování na internetu, rizika sociálních sítí, rizika seznamování na internetu, sexting, kybergrooming, challenge atd.  
   
Zdravé vztahy v třídním kolektivu  
Naše třída – naše parta (4. – 6. ročník ZŠ) 90 min
Obsah: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima, 
uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu, atd.
 
   
Práce s emocemi  
Jak motýl – práce s dokumentárním filmem (6. – 9. ročník ZŠ) 90 min
Obsah: uvědomění si, v čem je svět lidí s postižením odlišný od světa zdravých a v čem jsou si oba světy podobné,
výchova k empatii, toleranci atd.
 
 Emoce nejsou "nemoce" (4. – 6. ročník ZŠ) 90 min
 Obsah: pomoci získat lepší náhled na emoce, uvědomění si vlastních emocí, důraz na porozumění vlastním emocím atd.  
   
SELEKTIVNÍ PREVENCE PRO ZŠ  
Vztahová témata (špatné třídní klima, projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana)  
Obsah: zmapování vztahů ve třídě, následná práce se vztahy a sociálním klimatem třídy  

 

Mgr. Ondřej Plaček

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 603 428 066

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ    
     
Návykové látky – Alkohol (6. – 7.ročník ZŠ)    
obsah: co nám alkohol dává X bere, proč lidé pijí alkohol    
Návykové látky - Kouřit či nekouřit (6. – 7.ročník ZŠ)    
obsah: problémy spojené s kouřením    
Zdravý životní styl (1. – 2.ročník ZŠ)    
obsah: prevence před kouřením, alkoholem, zdravá strava a pohyb    
Zdravý životní styl (3. – 5.ročník ZŠ)    
obsah: prevence před kouřením, alkoholem, zdravá strava a pohyb    
Nástrahy virtuálního světa (3. – 5.ročník ZŠ)    
obsah: jak se správně a bezpečně chovat ve virtuálním světě    
Nástrahy virtuálního světa (6. – 8.ročník ZŠ)    
obsah: jak se správně a bezpečně chovat ve virtuálním světě    
Naše třída (6. - 9.ročník ZŠ)    
obsah: program zaměřený na posílení vztahů a klimatu ve třídě a spolupráci mezi spolužáky    
Návykové látky (8. – 9.ročník ZŠ) - Svět drog a jejich účinky    
obsah: co je to návyková látka a její účinky na člověka    
Netolismus (7. – 9.ročník ZŠ)    
obsah: závislosti na hrách a jejich příznaky    
On – line ZOO (1. – 3.ročník ZŠ)    
obsah: úvod do virtuálního světa a bezpečného chování v něm    
V síti (8. – 9.ročník ZŠ)    
obsah: pravidla bezpečného chování na internetu    
Virtuální svět (7. – 9.ročník ZŠ)    
obsah: HOAX x FAKE NEWS, kde je pravda?    
     
Všechny přednášky jsou 2 vyučovací hodiny (2x45 min.)