Menu

Ing. Jan Plšek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 730 185 260 

Programy jsou realizovány ZDARMA.
Programy jsou určeny pro jeden třídní kolektiv.
Během programu je vyžadována přítomnost pedagoga (nejlépe třídního učitele).

S ohledem na rovnoměrné pokrytí požadavků škol jsou programy primární prevence realizovány:

            - pro neúplné ZŠ (1. - 5. tř.), SS a DD    - 1x za školní rok

            - pro úplné ZŠ (1. - 9. tř.)                        - 1x za pololetí (tedy 2x za školní rok)

V komunikaci, prosím, upřednostňujte emailový kontakt.

Zdravý životní styl    
Kouřit: Ano či Ne?  ZŠ (4. – 8. tř.)  2 hod.
nebezpečí spojená s kouření    
Pít alkohol: Ano či Ne?  ZŠ (5. – 9. tř.)  2 hod.
nebezpečí spojená s konzumací alkoholu    
Závislost: kde se stala chyba?  ZŠ (6. – 9. tř.)  2 hod.
nebezpečí vzniku závislosti (jak a na čem může vzniknout)    
Kult těla ZŠ – SŠ (6. tř. – 2. roč.)  2 hod.
falešný ideál krásy - poruchy příjmu potravy, sebepřijetí aj.    
Emoce nejsou nemoce ZŠ (4. – 6. tř.) 2 hod.
základy toho, jak poznat a zvládat své emoce.    
Zač utrácíš svůj život? ZŠ - SŠ (8. tř. - 2. roč.) 2 hod.
hledání smyslu života, životních hodnot, postojů a názorů    
     
Zdravé vztahy v třídním kolektivu i mimo něj    
Klíče otevírající svět ZŠ (2. – 5. tř.) 2 hod.
základy a zásady slušného chování    
Parta * přátelství I.: Kamarádství ZŠ (5. – 7. tř.) 2 hod.
jak si najít a udržet skutečné kamarády    
Parta * přátelství II.: Přátelství ZŠ (7. – 9. tř.) 2 hod.
jak si najít a udržet opravdové přátele    
Vaříme, vaříme kašičku ZŠ (2. – 6. tř.) 2 hod. 
vliv každého člena na klima třídního kolektivu    
Robinson ZŠ (2. – 6. tř.) 3 hod.
přínos individuality každého člena pro kolektiv, samota    
Stavebnice SEVA ZŠ (2. – 6. tř.) 3 hod.
rozdílnost každého člena kolektivu je obohacující    
     
Dospívání * Puberta * Zralost    
Žalostné zpívání o dospívání ZŠ (7. – 9. tř.)  2 hod.
18. rok = plnoletost, nikoli dospělost, zralost a zodpovědnost    
Zač utrácíš svůj život? ZŠ – SŠ (8. tř. – 2. roč.)  2 hod.
hledání smyslu života, životních hodnot, postojů a názorů    
     
Virtuální realita    
On-line ZOO ZŠ (2. – 4. tř)  2 hod
základy a zásady bezpečného chování na internetu    
Rizika virtuálního světa ZŠ (5. – 9. tř)  2 hod
reálný versus virtuální svět a jeho nebezpečí    
Gaming: Kdo si hraje, nezlobí? ZŠ (5. – 9. tř)  2 hod
problematika hraní digitálních her    
Sexting / kybergrooming: Na hory ZŠ (6. – 9. tř.)  2 hod.
sexuální rizika v kyberprostoru    
Youtubering: You Troobo! ZŠ (6. – 9. tř.)  2 hod.
youtuberem snadno a rychle, ale hlavně za každou cenu    
HOAX / fake news: Nežer vše i s navijákem ZŠ (5. – 9. tř.)  2 hod.
jak moc a jak snadno jsme vydáni napospas internetovým „pravdám“    
     
Enter to alien zone * Partnerství * Vztahy * HIV/AIDS    
Partnerství * Vztahy I. ZŠ (7. – 8. tř.)  2 hod.
muži x ženy, jak najít tu pravou/toho pravého?    
Partnerství * Vztahy II. ZŠ (8. – 9. tř.)  2 hod.
láska x zamilovanost, jak si toho pravého udržet?    
HIV/AIDS * Vztahy * Sex SŠ (1. – 2. roč.)  2 hod.
o zodpovědném přístupu k sobě samému, okolí, životu i sexu    
     
ŠOA * holocaust * Rasismus    
Očima dítěte ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
netradiční způsob přiblížení holocaustu prostřednictvím deníku vsetínské rodačky Ilse Eichnerové    
RaDiXe: Na vlastní kůži ZŠ (6. – 9. tř)  3 hod.
problematika diskriminace, xenofobie a rasismu na vlastní kůži    
     
Jeden svět na školách   www.jsns.cz    
Jako motýl ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
problematika soužití s osobami s postižením a těmi, kdo jsou „jiní“    
Farídulláh má dnes volno ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 hod.
problematika dětské práce, Fair trade apod.    
Děti ze stanice Leningradská ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.)  2 / 3 hod.
o dětech, které opustily své domovy a žijí na a pod ulicemi Moskvy a Kyjeva    
     
Otevři oči * Otevři srdce    
„Díky cestování člověk pochopí, jak malé jsou ve skutečnosti jeho problémy…“    
-besedy zaměřené na životní úroveň za hranicemi evropského standardu    
-vhodné jako „mapovací“ besedy pro třídní kolektivy, kde je podezření na nezdravé vztahy    
Otevři oči * Otevři srdce – Ukrajina: žijí v kanálech jen krysy?    
o zemi i o životě dětských gangů na a pod ulicemi ukrajinského Kyjeva    
Otevři oči * Otevři srdce – Nepál    
Nepál tu není, abys jej měnil. Nepál tu je, aby změnil tebe.    
     
Adaptační pobyty * Školy v přírodě * Školní výlety    
Nabídka spolupráce při realizaci programů v rámci adaptačních kurzů, škol v přírodě či školních výletů    
     
Diagnostika třídních kolektivů / Klima třídy    
Nabídka diagnostiky třídních kolektivů metodami B4, B3, SORAD a dalšími metodami a technikami
k zjišťování klimatu ve třídě.
   
Moje třída    
čtyři na sebe navazující programy zaměřené na zmapování situace ve třídních kolektivech
a na položení základů pro vybudování zdravých vztahů v třídních kolektivech
   
1. Nový spolužák - nastavení pravidel vzájemného chování    
2. Annabell Bunny - základy a zásady slušného chování    
3. Stavebnice SEVA - naše rozdílnost je v pořádku a navíc obohacuje    
4. Cesta hrdiny - závěrečná RPG hra shrnující setkání v rámci "Moje třída"    
Dotazníky B-3 a B-4    
dotazníky slouží ke zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídě, míře zapojení dětí v kolektivu
a sebevnímání dětí i jejich preferencí.
   
SO-RA-D    
sociometrická rantingová metoda, která mapuje oblíbenost a sociální pozice žáků v třídních kolektivech.