Menu

CZ.1.07/1.1.38/02.0034

 
Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín je nově partnerem při realizaci KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 1 projektu ROZVOJ A PODPORA KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ (cz.1.07/1.1.38/02.0034). Realizátorem celého projektu je Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.
Celý projekt je prospěšný pro zlepšení kvality a úrovně škol. Výsledný užitek projektu je směřován k žákům a učitelům základních a středních škol.
 
Podíl KPPP a ZDVPP Zlín spočívá v přípravě a realizaci skupinového šetření u žáků ZŠ a SŠ zaměřeného na oblasti spokojenosti ve škole, pozornosti a základní osobnostní charakteristiky.
Využity jsou kvalitní a osvědčené diagnostické nástroje užívané u nás (Test D2) a v zahraničí (Pětifaktorový osobnostní inventář pro děti a Škála sebepojetí u dětí).
 
Zjištěné výsledky poslouží k souhrnnému zhodnocení žáků na školách Zlínského kraje.
Je zajištěna ochrana osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s tím, že žádné osobní údaje nebudou zveřejňovány.
Rodiče zapojených žáků mohou do dostat zprávu o výsledku svého dítěte, která nebude zveřejněna.
 
Věříme, že rodiče i školy podpoří smysluplný projekt, který je zaměřen na podporu žáků a škol.
 
Testování na školách je připravováno na období září – leden.
Výsledky pro rodiče budou připraveny v období únor – březen na našich pobočkách.
 
DALŠÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ, PRŮBĚHU A REALIZACI PROJEKTU BUDOU DOPLNĚNY A UMÍSTĚNY ZDE.
 
MUDr. PhDr. Miroslav Orel
ředitel