Menu

Obecné informace

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín realizuje nově následující aktivity v rámci své doplňkové činnosti:

  • NADSTANDARDNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA

V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY. Pro danou činnost máme živnostenské oprávnění.

V současné době probíhá zpracování nabídky nadstandardní psychologické diagnostiky pro organizace a firmy, kolektivy i jednotlivce a zájemce z řad veřejnosti.

  • KOPÍROVACÍ PRÁCE

V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti KOPÍROVACÍCH PRACÍ. Pro danou činnost máme živnostenské oprávnění.

Cena za kopírování byla stanovena na 5,- Kč za jednu stranu A4 v černobílém tisku a 15,- Kč za tisk barevný.

  • VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, POŘÁDÁNÍ KURZŮ, ŠKOLENÍ A BESED VČETNĚ LEKTORSKÉ ČINNOSTI. Pro danou činnost máme živnostenské oprávnění.

Vzdělávací akce jsou rozděleny na dvě základní formy:

  • Akreditované vzdělávací akce v rámci DVPP (délka min. 4 hodiny) jsou organizačně zastřešeny paní Marcelou Vojtáškovou. V současné době je připravována ucelená nabídka vzdělávacích akcí.
  • Vzdělávací a zájmové akce ve školách a školských zařízení Zlínského kraje v rozsahu 1 – 2 hodiny realizují po dohodě času a termínu v odpoledních hodinách jednotliví pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín, za smluvní finanční odměnu. Na danou akci je s příslušným pracovníkem uzavírána dohoda nebo je její proplacení realizováno fakturací (vždy po dohodě ředitele/ky školy a příslušného pracovníka.

  • PRONÁJEM ŠKOLÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB - PRONÁJMU. Pro danou činnost máme živnostenské oprávnění.

K pronájmu jsou nabízeny dvě místnosti vhodné pro pořádání seminářů, porad, schůzí a jiných akcí v budově pobočky Kroměříž a Uherské Hradiště.