Menu

Co byste měli vědět o první návštěvě u nás…

 

 • Vyšetření v Krajské pedagogicko-psychologické poradně realizujeme na žádost rodičů nebo na doporučení školy (pak ale s nezbytným souhlasem rodičů). Zletilí žáci se mohou objednávat nebo podávat souhlas sami.

 • V případě, že jde o vyšetření na doporučení školy (MŠ, ZŠ, SŠ), učitel se souhlasem rodičů nebo zletilých žáků vyplní dotazník, kde popíše nesnáze a potíže dítěte či žáka. Je to pro nás vždy velmi cenný zdroj informací. Vyplnění dotazníku je užitečné, ale je možné ho odmítnout.

 • Objednávku je možno učinit telefonicky, elektronicky nebo osobně. Sociální nebo administrativní pracovnice každý požadavek zaeviduje. Snažíme se nabídnout Vám termín v co nejkratší době. Vzhledem ke značnému zájmu o naše služby však prosíme o trpělivost. Zákonem stanovenou (maximálně tříměsíční) lhůtu od příjmu objednávky k vyšetření plníme.

 • Pokud dítě onemocní, nechoďte s ním prosím na vyšetření, nemoc může výsledky ovlivnit. V uvedeném případě Vás žádáme o včasné sdělení, abychom mohli na daný termín pozvat dalšího z uchazečů. Vám bude poskytnut termín náhradní.

 • Vzhledem k délce vyšetření nezapomeňte, prosím, k vyšetření vzít pití a svačinu. Zvýší se tím komfort a pohoda vyšetřovaných dětí a žáků.

 • V případě, že jsou důvodem návštěvy výukové obtíže, vezměte s sebou, prosím, také ukázky školních prací (tedy domácí úkoly, diktátové sešity, sešity z naukových předmětů, matematiky...)

 • Před zahájením vyšetření budete podrobně informování o jeho smyslu a průběhu, zodpovíme Vám všechny dotazy a nejasnosti, což je pak doloženo podepsaným informovaným souhlasem.

 •  Délka vyšetření se velmi často může pohybovat až v rozsahu 3-3,5 hod, zejména pokud jde o první návštěvu (u předškolních dětí je doba podstatně kratší).

 • Pracujeme v týmu speciální pedagog a psycholog, v naprosté většině jde o individuální formu vyšetření s respektem k potřebám toho či onoho dítěte či žáka. Většina dětí zvládá tento způsob kontaktu naprosto bez obtíží. Vždy se přizpůsobujeme věku a také potřebám a vlastnostem vyšetřovaného.

 • Po realizovaném vyšetření probíhá podrobná konzultace zjištěných závěrů včetně konkrétních doporučení k rozvoji jednotlivých funkcí, organizaci domácí přípravy, výchovného vedení a podobně - dle Vašich potřeb. Je prostor k vyjasnění otázek a nejasností.

 • Po vyšetření vyhotovujeme ve dvou samostatných dokumentech Zprávu a Doporučení z vyšetření. Tyto dokumenty jsou předány rodičům. V případě, že zjistíme u dítěte, žáka nebo studenta speciální vzdělávací potřeby, Doporučení z vyšetření zasíláme škole.

 • Při jakýchkoli nejasnostech neváhejte oslovit naše pracovníky – jsme Vám k dispozici.

Aktuality

Naše pracoviště