Menu

KUPOZ

Program zaměřený na práci s dětmi s diagnózou LMD, SVPU a dalšími specifickými obtížemi různé etiologie. je vhodný i pro děti s hraničním intelektem.

Do programu jsou zařazovány děti mladšího školního věku od 8 - 12 let.

S tímto programem pracují především psychologové a speciální pedagogové v poradenských zařízeních.

Těžiště programu je v domácí práci, kde pracuje rodič s dítětem. celý program trvá 5 týdnů.