Menu

Skupinová práce s dětmi v předškolním věku

kurz Předškoláček, 8 lekcí pro rodiče s dětmi pod vedením spec. pedagoga, hravou formou se rozvíjejí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání –jemná motorika a grafomotorika, řeč a myšlení, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová a pravolevá orientace, početní představy.

Rodič je vždy seznámen s cílem a významem prováděné činnosti, získává náměty a praktické ukázky, jak s dítětem pracovat.

Program pro rodiče a děti, zaměřený na rozvíjení znalostí a dovedností potřebných pro bezproblémové zahájení školní docházky.

Vhodné pro děti s odloženou školní docházkou.

Cílem je nabídnout rodičům a jejich dětem cvičení pro rozvoj grafomotoriky, sluchového, zrakového a prostorového vnímání, aktivity podporující komunikační dovednosti, paměť, myšlení, hry pro rozvoj soustředění apod