Menu

Mgr. Ondřej Plaček    

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 603 428 066

Programy jsou realizovány ZDARMA.

Podmínkou účasti žáka na preventivním programu je mít zákonným zástupcem podepsaný INFORMOVANÝ SOUHLAS. Bez podepsaného informovaného souhlasu se žák programu nemůže zúčastnit.

U programu Naše třída je nutná přítomnost třídního učitele, který je zapojen do programu.

U zbylých programů je žádoucí pedagogický pracovník.

 

               
VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ A MŠ    
     
Zdravý životní styl    
Zdravý životní styl (1. ročník ZŠ)   45 min
obsah: co je to zdraví, zdravý talíř, 7 zásad, jak žít zdravě    
Zdravý životní styl (2. – 3. ročník ZŠ)   90 min
obsah: co je a co není zdraví, zdravý talíř, co je zdravé    
Zdravý životní styl (4. – 5. ročník ZŠ)   90 min
obsah: životní styl, zdravý životní styl, zdravý talíř, 7 tipů zdravého ŽS    
Zdravý životní styl (6. – 7. ročník ZŠ)   90 min
obsah: životní styl, zdravý životní styl, zdravý talíř, 7 tipů zdravého ŽS    
Můj (ne)přítel alkohol (6. – 7. ročník ZŠ)   90 min
obsah: co nám alkohol bere x dává, proč lidé pijí alkohol    
Kouřit či nekouřit (6. – 7.ročník ZŠ)   90 min
obsah: nebezpečí a rizika spojené s kouřením, proč lidé kouří    
Svět drog a jejich účinky (6. – 9.ročník ZŠ a 1.ročník SŠ)   90 min
obsah: co je návyková látka, proč lidé berou NL, druhy a dělení NL    
Virtuální svět    
On – line ZOO (1. – 3.ročník ZŠ)   90 min
Obsah: pravidla slušného chování, pravidla bezpečného chování na internetu    
Nástrahy virtuálního světa (4. – 5.ročník ZŠ)   90 min
obsah: co je kyberprostor, zásady bezpečného chování a seznámení se    
Nástrahy virtuálního světa (6. – 8.ročník ZŠ)   90 min
obsah: co je virtuální svět, rizika internetu, lovci a agresoři, formy kyber agrese    
Netolismus (7. – 9.ročník ZŠ)   90 min
Obsah: co je netolismus, znaky a příznaky, rizika netolismu, meze a pravidla při hraní her    
Virtuální svět (7. – 9.ročník ZŠ)   90 min
Obsah: co je virtuální svět, HOAX x FAKE NEWS, co je co, trolí farma    
Zdravé vztahy v třídním kolektivu    
Naše třída (1. - 9.ročník ZŠ)   135 min
Obsah: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima, uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu atd.    
                    
Klima třídního kolektivu    
Klima školní třídy (2. – 5. ročník)    
Obsah: Využití metod a technik k zjišťování klimatu ve třídě    
Diagnostika klimatu třídního kolektivu (sociometrické mapování SORAD) 6. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ    
Obsah: mapování vztahů mezi žáky a zjištění celkové emoční atmosféry ve třídě.