Menu

Rodinná terapie

V rámci práce naší poradny nabízíme klientům i terapeutickou činnost.
Jednou z forem práce se snahou dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů je i práce s rodinou.

Každá rodina má svůj velký potenciál a mnoho možností řešení každodenních problémů , které spontánně využívá. Někdy se stane situace nepřehlednou a nedaří se problém zvládnout osvědčenými postupy.

Pro tuto situaci se snažíme poskytnout klientům bezpečné, chápající prostředí, neutrální prostor pro hledání nových řešení.

Způsob práce spočívá ve vytvoření prostoru k hledání cest, možností jejich ověřování, které by mohlo vést k očekávané změně ve spolupráci se všemi členy rodiny, kteří k nám přicházejí.

Samozřejmě není podmínkou účast všech členů rodiny, ale každý problém jedince nějakým způsobem působí i na další lidi, na blízké asi tím více. Proto se snažíme zprostředkovat jejich názory, pohledy a zkušenosti na věc nebo situaci ostatním a tím rozšířit možnosti řešení problému. Pokud však není možné, aby se sešla celá rodina, pracujeme s těmi, kteří se našich setkání zúčastní.

Většinou se setkáváme opakovaně s určitým časovým odstupem, vždy záleží na dohodě.