Menu

Metoda dobrého startu

(náprava SVPU a grafomotorických obtíží) pro děti s odloženou školní docházkou a žáky 1. stupně ZŠ (půl roku)