Menu

Metodické vedení učitelů a rodičů

metodické konzultace učitelům ve škole nebo PPP (individuální formy práce u dětí s SVPU, individuálně vzdělávací plány, reedukace SVPU apod.)

 

pedagogické návštěvy v dyslektických třídách a ve speciální výuce jazyka českého, dle potřeby i v klasických třídách 1. a 2.  stupně ZŠ

odborné konzultace rodičům v oblasti SVPU a grafomotoriky (reedukace v domácím prostředí, příprava na výuku, spolupráce rodiny se školou)

odborné konzultace k nápravě s využitím počítačových programů u dětí s SVPU

zpracování metodických listů a materiálů k SVPU, grafomotorice pro rodiče a učitele

přednášky a besedy ke školní zralosti pro rodiče předškolních dětí

zpracování odborných posudků z diagnostiky SVPU, grafomotoriky, laterality a za školní zralosti pro PPP, školy, rodiče, pediatry a jiná odborná zařízení (ACRD, Středisko výchovné péče apod.)