Metodické materiály

Speciální pedagogika:

 1. Základní pojmy ke specifickým poruchám učení
 2. Co je to zrakové vnímání ?
 3. Co je to sluchové vnímání ?
 4. Procvičování orientace na ploše, v prostoru a čase
 5. Má Vaše dítě problém v řeči?
 6. Jak podpořit zájem o čtení?
 7. Dyslektik v rodině
 8. Jak číst s dyslektikem?
 9. Nápravné metody čtení
 10. Je Vaše dítě připraveno na vstup do školy?
 11. Je Vaše dítě pravák nebo levák?
 12. Jak bude psát?
 13. Proč se nedaří psaní?
 14. Je Vaše dítě dyspraktické?
 15. Má Vaše dítě obtíže v matematice – cvičení a metody
 16. Má Vaše dítě obtíže v matematice -  zásady práce s dyskalkuliky
 17. Publikace a pomůcky pro nápravu dyskalkulie
 18. Publikace a pomůcky pro nápravu VPU I. stupeň ZŠ
 19. Publikace a pomůcky pro nápravu VPU II. stupeň ZŠ
 20. Publikace a pomůcky pro předškolní věk
 21. Odborná literatura k VPU
 22. Počítačové programy
 23. Publikace a pomůcky pro nápravu VPU - SŠ

Psychologie:

 1. Dítě s poruchou pozornosti a aktivity
 2. Co doma s malým neposedou?
 3. Malý neposeda v mateřské škole
 4. Živé a nepozorné dítě v lavici
 5. Podpora koncentrace pozornosti a cvičení u dětí s poruchou pozornosti
 6. Jde vaše dítě k zápisu do 1. třídy
 7. Co můžete udělat pro své dítě před nástupem do školy
 8. Jak se správně učit
 9. Tipy a triky pro efektivní učení
 10. Jak předcházet neurózám u dětí
 11. Poruchy příjmu potravy
 12. Doporučená literatura