Žádosti o vyšetření dítěte – žáka v KPPP:

O vyšetření dítěte-žáka v KPPP si může zažádat:

1/ Zákonný  zástupce– přímo osobně, telefonicky, písemně poštou

2/ Škola se souhlasem  zákonného zástupce – v tomto případě je nutný písemný souhlas   zákonného zástupce dítěte s vyšetřením v KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž, který je  přiložený  k vyplněnému školnímu dotazníku učitelem.

Pokud  nebude zajištěn písemný souhlas, nelze provést   vyšetření v KPPP.

3/ KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž  – jedná se o plánovaná kontrolní vyšetření, která byla domluvená s rodiči  při prvotním vyšetření.

Prosíme o  včasné zasílání kontrolních dotazníků školami na plánované termíny  vyšetření.