Menu

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTY, RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

  

hlavickaKPPPaZlin

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTY, RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bylo potřeba upravit provozní podmínky provozu KPPP
a ZDVPP Zlín – všech pracovišť.

Při pohybu v našem zařízení i při poskytování poradenských služeb postupujeme v souladu s doporučení MŠMT „Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020“, uveřejněném dne 30. 4. 2020 – celý dokument naleznete na našich webových stránkách www.poradnazl.cz. Uvedená opatření jsou v platnosti od 11. 5. 2020, kdy naše organizace obnovuje svůj provoz, včetně běžné provozní doby.

Základní pokyny pro návštěvu v KPPP Zlín

  • Vstup do prostor pracoviště je umožněn pouze klientovi a jednomu zákonnému zástupci.
  • Prosíme, přijďte přesně ve stanovený čas – předcházíme tím kumulaci osob.
  • Na schodišti a v čekárně dodržujte rozestupy 2 m.
  • Po vstupu do poradny je nutná desinfekce rukou.
  • Všichni klienti, doprovázející osoby i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky. Také v průběhu služby, při menším odstupu,  používáme roušky, popř. štíty.
  • Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.
  • Pokud klient případně zákonný zástupce vykazuje příznaky respiračního onemocnění nebude poskytnuta poradenská služba a bude dohodnut náhradní termín. Pokud se příznaky objeví v průběhu poradenské služby, ta bude neprodleně ukončena.
  • S sebou: rouška a sáček na odložení roušky, vyplněný školní dotazník nebo dotazník z MŠ (pokud nebyl do KPPP zaslán školou), vyplněný anamnestický dotazník a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pokud nemáte možnost tisku, vyplníte v KPPP), u školních dětí vezměte sešity, popř. písemné práce

 

Děkujeme za pochopení.

 

Ochrana zdraví v ŠPZ ke stažení zde

Čestné prohlášení ke stažení zde

Anamnestický dotazník ke stažení zde

Aktuality

14. kvě. 2020

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek Maturitní zkoušky Konání… Číst dále ...

Naše pracoviště